Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Subsidie cv-ketel 2024

Laatste update: 06 May 2024 – De nieuwe generatie verwarmingstoestellen is veel zuiniger, wat een mooie besparing oplevert op je energiefactuur. Als je een nieuwe verwarmingsketel plaatst, kan je bovendien aanspraak maken op verschillende financiële voordelen. Zo verdien je jouw investering nog sneller terug. Ontdek hier een overzicht van alle subsidies en andere financiële voordelen in 2024.

 

Klopt het dat er in Nederland geen subsidies voor cv-ketels zijn?

Ja. Een subsidie voor een HR++, HR-ketel, een elektrische CV-ketel of ander type verwarmingsketel kan je in Nederland niet meer krijgen. Toch is het ook zonder subsidie interessant om een nieuwe cv-ketel te plaatsen. Een recent toestel verbruikt 10 tot 30% minder, waardoor je bespaart op je energiefactuur en je de investering snel terugverdient. Vergelijk offertes op maat.

Andere financiële maatregelen:
1. Energiebespaarlening voor particulieren
2. Energiebespaarlening voor VvE
3. Overige subsidies voor cv-installaties

 

1. Energiebespaarlening voor particulieren

Het is geen subsidie voor een verwarmingsketel, maar de Energiebespaarlening is een lening met een aantrekkelijke rente waarmee je energiebesparende investeringen in huis kan financieren.

LET OP: vanaf 2026 worden warmtepompen de standaard. Daarom kan je nu al geen Energiebespaarlening meer aanvragen voor een traditionele HR-ketel. De enige uitzondering is als je een oude CV-ketel vervangt door een nieuwe HR-ketel in combinatie met een (hybride) warmtepomp.

 

Welke werken komen in aanmerking?

Je kan een Energiebespaarlening krijgen voor diverse maatregelen met betrekking tot de verwarming:

 • een hoogrendementsketel of HR-ketel (i.c.m. een warmtepomp)
 • aansluiting op een warmtenet
 • het waterzijdig inregelen van de verwarming
 • de installatie van een warmtepomp, zonneboiler, gelijkstroompomp, lage temperatuurafgiftesystemen of een warmte-terugwinsysteem.

Andere energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen zijn het plaatsen van isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen, … Je moet maar 1 van deze maatregelen kiezen om in aanmerking te komen voor de lening.

 

Hoeveel kan ik lenen?

Als particulier kan je min. € 1.000 en max. € 27.000 lenen. Wil je jouw woning tot een (bijna) Nul op de Meter woning renoveren (Zeer Energiezuinig Pakket +/Nul op de Meter)? Dan kan je max. € 71.000 lenen (of € 54.000 voor enkel het Zeer Energiezuinig Pakket). De lening heeft een looptijd van 7, 10, 15 of 20 jaar. Je betaalt daarbij een lage rente die tijdens de looptijd van de lening vaststaat.

Meer weten over de voorwaarden? Een verwarmingsinstallateur bezorgt je alle nodige documenten voor de aanvraag van een Energiebespaarlening. Kom in contact met specialisten in jouw regio.

  • Wat zijn de voorwaarden?

  Om een Energiebespaarlening te krijgen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Voor wie: je moet eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning. De leeftijd van de aanvrager is niet van belang.
  • Datum van de werken: je vraagt de Energiebespaarlening aan vóór de start van de werken. Je moet bij de aanvraag wel al een offerte kunnen voorleggen. Ook reeds uitgevoerde werken komen in aanmerking, maar dan mogen ze niet langer dan 2 maanden geleden zijn uitgevoerd.
  • Uitvoerder van de werken: je kan de Energiebespaarlening enkel aanvragen voor werken die uitgevoerd worden door een aannemer. Bij je aanvraag moet je daarom al een offerte en verklaring van een aannemer / installateur kunnen voorleggen waarin hij verklaart dat de uit te voeren werken zullen voldoen aan de voorwaarden om de lening te krijgen. Samenwerken met een vakman is hoe dan ook aangeraden. Hij geeft advies op maat en zorgt voor een correcte uitvoering. Vergelijk vrijblijvend offertes.


 • Hoe Energiebespaarlening aanvragen?

  Je vraagt de Energiebespaarlening aan vóór de start van de werken via de site van het Nationaal Warmtefonds. Let op, want om te bepalen of je in aanmerking komt moet het Warmtefonds over voldoende info beschikken over de uit te voeren werken. Daarom moet je bij je aanvraag al een offerte en verklaring van een aannemer of installateur kunnen voorleggen.

  TIP: via onze offerteservice ontvang je gratis en vrijblijvend offertes van meerdere verwarmingsspecialisten in jouw buurt. Start hier jouw aanvraag.

2. Energiebespaarlening voor VvE (Vereniging voor Eigenaren)

De VvE Energiebespaarlening is een lening met een aantrekkelijke rente waarmee je als Vereniging van eigenaren (VvE) energiebesparende investeringen in je appartementencomplex kan financieren.

 

Welke werken komen in aanmerking?

Je kan een VvE Energiebespaarlening krijgen voor diverse maatregelen met betrekking tot de verwarming:

 • aansluiting op een warmtenet
 • het waterzijdig inregelen van de verwarming
 • het hydronisch balanceren van het verwarmingssysteem
 • de installatie van een warmtepomp, zonneboiler, gelijkstroompomp, lage temperatuurafgiftesystemen,  een warmte-terugwinsysteem of rookgasafvoer.

Andere energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen zijn het plaatsen van isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen, …

 

Hoeveel kan ik lenen?

Je kan maximaal € 33.000 per appartementsrecht lenen betreffende een wooneenheid. Er zijn wel uitzonderingen. Voor een Zeer Energiezuinig Pakket leen je tot max. € 65.000 per woning. Voor een Zeer Energiezuinig Pakket +/Nul op de Meter leen je tot max. € 85.000 per woning. De lening heeft een looptijd van 10, 15, 20 of 30 jaar. Daarbij betaal je een aantrekkelijk rente die gedurende de looptijd van de lening vast staat.

Meer weten over de voorwaarden? Een verwarmingsinstallateur bezorgt je alle nodige documenten voor de aanvraag van een Energiebespaarlening. Kom in contact met specialisten in jouw regio.

  • Wat zijn de voorwaarden?

  Om als VvE een Energiebespaarlening te krijgen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Voor wie: de VvE bestaat uit minstens 2 appartementsrechten met een woonfunctie.
  • Uitvoerder van de werken: je kan de Energiebespaarlening enkel aanvragen voor werken die uitgevoerd worden door een aannemer. Bij je aanvraag moet je daarom al een offerte en verklaring van een aannemer / installateur kunnen voorleggen waarin hij verklaart dat de uit te voeren werken zullen voldoen aan de voorwaarden om de lening te krijgen. Samenwerken met een vakman is hoe dan ook aangeraden. Hij geeft advies op maat en zorgt voor een correcte uitvoering. Vergelijk vrijblijvend offertes.


 • Hoe Energiebespaarlening aanvragen?

  Het aanvragen van de Energiebespaarlening zelf doe je online, vooraleer de werken van start gaan. Let op, want om te bepalen of je in aanmerking komt moet het Nationaal Warmtefonds over voldoende info beschikken over de uit te voeren werken. Daarom moet je bij je aanvraag al een offerte en verklaring van een aannemer of installateur voorleggen.

  TIP: via onze offerteservice ontvang je gratis en vrijblijvend offertes van meerdere verwarmingsspecialisten in jouw buurt. Start hier jouw aanvraag.

 

Nieuwe cv-ketel ook interessant zonder subsidie?

Hoewel je in Nederland geen subsidie kan krijgen voor een nieuwe CV- of HR-ketel, kan je ook zonder cv-ketel subsidie voordeel halen uit zo’n nieuwe ketel. Is je ketel ouder dan 10 jaar? Dan is het sowieso financieel interessant om die te vervangen door een energiezuinige condensatieketel. Deze verbruikt 10 tot 30% minder. Zo bespaar je op je energiefactuur en verdien je de investering snel terug.

TIP: een verwarmingsspecialist bekijkt samen met jou de mogelijkheden en adviseert je de meest geschikte oplossing voor jouw woonsituatie. Ontvang advies en offertes op maat.

 

3. Overige subsidies voor cv-installaties

Voor bepaalde werken aan de verwarmingsinstallatie zijn wel subsidies beschikbaar, bijvoorbeeld voor de installatie van een zonneboiler of warmtepomp. We zetten ze kort op een rij:

 

ISDE voor warmtepomp en zonneboiler

De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming voor wie investeert in een zonneboiler of warmtepomp. Je kan een ISDE aanvragen als particulier of zakelijke gebruiker (bv. bedrijf, vereniging, woningcorporatie, …).

 

Wat is het bedrag van de ISDE?

Hoeveel de subsidie voor een warmtepomp of zonneboiler bedraagt, hangt af van het soort apparaat en het vermogen. Zowel voor warmtepompen als zonneboilers starten de subsidiebedragen vanaf € 500. Laat je binnen 2 jaar ook isolatiewerken uitvoeren? Dan verdubbelt dit bedrag!

Sinds 1 januari 2022 is de ISDE verhoogd voor (hybride) warmtepompen. Zo bedraagt de subsidie nu ongeveer 30% van de totale aanschafkosten in plaats van 20%. De belangrijkste voorwaarde is dat je warmtepomp sinds 2022 geplaatst is. Installaties vóór 2022 vallen nog onder de oude regeling.

LET OP: om aanspraak te maken op de ISDE moet de zonneboiler of warmtepomp geïnstalleerd worden door een professionele installateur. Via onze offerteservice kan je vrijblijvend offertes ontvangen van deskundige installateurs in jouw regio. Start hier jouw aanvraag.

  • Wat zijn de voorwaarden?

  Om aanspraak te kunnen maken op de ISDE moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Voorwaarden particulieren: je bent eigenaar van de woning waar het toestel geplaatst wordt en je gebruikt het als hoofdverblijfplaats. Je laat de zonneboiler of warmtepomp plaatsen vooraleer je de subsidie aanvraagt.
  • Voorwaarden zakelijke gebruikers: je vraagt de subsidie aan vooraleer je de warmtepomp of zonneboiler koopt.
  • Voorwaarden warmtepomp: de warmtepomp moet nieuw zijn en geïnstalleerd worden door een deskundig installateur. Lucht-lucht warmtepompen komen niet in aanmerking.
  • Voorwaarden zonneboiler: de zonneboiler moet nieuw zijn en geïnstalleerd worden door een deskundig installateur.
  • Voorwaarden gebouw: het toestel waarvoor je de subsidie aanvraagt moet geplaatst worden in een gebouw waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018.


 • Hoe ISDE voor warmtepomp of zonneboiler aanvragen?

  Hoe en wanneer je de ISDE voor je warmtepomp of zonneboiler moet aanvragen, hangt af van het type gebruiker:

  • Zakelijke gebruikers moeten de subsidie aanvragen voordat ze de warmtepomp of zonneboiler kopen. Om te bepalen of je in aanmerking komt moet de uitkeringsinstantie wel kunnen nagaan of de te installeren toestellen aan de vereiste voorwaarden voldoen (bv. via een offerte van een installateur).
  • Particulieren kunnen de subsidie pas aanvragen nadat de warmtepomp of zonneboiler betaald en geïnstalleerd is. Die subsidie aanvraag moet binnen de 24 maanden na de installatie gebeuren. Bij je aanvraag moet je ook beschikken over een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie. Een installateur maakt de facturen en andere nodige documenten op voor je aanvraag.

  TIP: via onze offerteservice kom je vrijblijvend in contact met deskundige installateurs van warmtepompen en zonneboilers.

 

Regeling groenprojecten

Investeer je in een groenproject? Dan kan je een groenverklaring aanvragen waarmee je bij de bank een lening tegen een lager rentetarief kan krijgen.

Als particulier kan je bijvoorbeeld in aanmerking komen als je investeert in zonne-energie (bv. via een zonneboiler of zonnepanelen voor de verwarming van zwembadwater) of een warmtepomp. Door fiscale voordelen te verlenen aan beleggers in groenfondsen worden groene projecten gefinancierd die anders niet tot stand zouden komen.

 

Hoe krijg ik een lening met verlaagde rente?

Het is de bank die de groenverklaring voor jou aanvraagt. Natuurlijk moet je daarbij wel kunnen aantonen welke werken je zal uitvoeren. Dat kan door een offerte van een installateur voor te leggen.

Samenwerken met een vakman is sowieso de slimste keuze. Deze kan je gepast adviseren en zorgt voor een correcte plaatsing zodat alles voldoet aan de vereiste voorwaarden om een lening met laag rentetarief te krijgen. Vergelijk vrijblijvend advies en offertes van deskundige installateurs.

 

 

FAQ over cv-ketel subsidies 2024

Hieronder vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen rond subsidies voor cv-ketels. Met specifieke vragen kan je altijd terecht bij een cv-installateur actief in je buurt. • Waarom zijn er geen subsidies meer voor CV-ketels?
  De Nederlandse overheid wil dat meer dan 7 miljoen woningen tegen 2050 aardgasvrij zijn. Daarom heeft ze alle financiële voordelen voor centrale verwarming op fossiele brandstoffen afgebouwd. Ter compensatie zet de overheid sterk in op het financieren van duurzame projecten met zonneboilers of warmtepompen. Zo wordt investeren in groene energie aantrekkelijker en komt de overheid tegelijkertijd tegemoet aan de noden van de burgers die eveneens willen investeren in duurzame oplossingen.


 • Hoe weet ik of ik recht heb op subsidies?

  Heel simpel: vraag het aan je vakman! Of je nu wil investeren in nieuwe verwarmingselementen, vloerverwarming wil plaatsen of je huidige cv-ketel wil inruilen voor een milieuvriendelijk alternatief… Een professional staat je graag te woord. Niet alleen kan hij je meer vertellen over de uiteenlopende beschikbare financiële voordelen, hij bezorgt je ook de juiste formulieren om je aanvraag in te dienen. Bovendien moet je sowieso met een professional samenwerken om een subsidie te krijgen. Kom in contact met vakmannen actief in je buurt via ons gratis contactformulier.

  Je kan alle info over de subsidies en financiële voordelen ook terugvinden op rvo.nl en warmtefonds.nl.

 

Offertes voor centrale verwarming ontvangen?

Kies voor een erkend installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende installateurs