Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Verwarming bij renovatie

Heb je renovatieplannen? Vergeet dan ook de verwarmingsinstallatie niet. Misschien heeft deze al heel wat jaren op de teller en verbruikt ze veel energie. Door de verwarming te vernieuwen geniet je niet alleen van een lagere energiefactuur, maar ook van meer warmtecomfort. Er zijn 2 mogelijkheden. Ofwel ga je voor een compleet nieuwe verwarmingsinstallatie, ofwel pas je de bestaande installatie aan.

Ga snel naar: nieuwe verwarmingsinstallatie plaatsenbestaande verwarmingsinstallatie aanpassen

 

 

OPTIE 1: Nieuwe verwarmingsinstallatie plaatsen

Wil je een nieuw centraal verwarmingssysteem plaatsen, dan moet je jezelf 2 vragen stellen:

1. Welk verwarmingssysteem wil ik? (op welke energiebron moet de verwarming werken)
2. Welke verwarmingselementen wil ik? (hoe moet de warmte afgegeven worden)

 

1. Verwarmingssysteem kiezen

De meeste verwarmingssystemen in Nederland werken op aardgas, stookolie, elektriciteit of biomassa. Welke energiebron je best kiest hangt af van beschikbaarheid van de energiebron, je budget en de isolatiewaarde van je huis.

 

Aardgas

Wat de verhouding prijs-kwaliteit betreft is verwarmen op aardgas het voordeligst. Het rendement van de nieuwste generatie gasketels is bijzonder goed en in vergelijking met andere type verwarmingssystemen is de investering vrij laag. Met gas kan je bovendien niet alleen de woning verwarmen, maar kan je ook sanitair water verwarmen. Voorwaarde is wel dat je woning aangesloten is op het aardgasnetwerk.

 • Type ketels: een gascondensatieketels is het meest aangeraden. Hun rendement ligt zo’n 15% hoger dan bij niet-condenserende ketels. Hoe komt dat? Ze recupereren de warmte uit de rookgassen om het cv-water voor te verwarmen. Het warme cv-water wordt vervolgens via een gesloten watercircuit naar de radiatoren / vloerverwarming gestuurd om deze op te warmen.
Prijs: voor een gasketel betaal je gemiddeld € 2.000 à 4.500 (incl. btw en plaatsing). Voor een complete cv-installatie (incl. verwarmingselementen en sanitaire leidingen) mag je voor een gemiddelde woning rekenen op € 7.500 à € 15.000. Vrijblijvende prijzen van erkende cv-installateurs kan je hier aanvragen.

 

 

Stookolie

Met mazout is het, net zoals met aardgas, mogelijk je woning te verwarmen én sanitair warm water te voorzien. Het voordeel is dat je mazout lokaal opslaat in een mazouttank en dus onafhankelijk bent van een leverancier. Het nadeel is de hogere kost op vlak van verbruik en installatie.

 • Type ketels: een condensatieketels op mazout is het meest aangeraden. Hun rendement ligt zo’n 15% hoger dan bij niet-condenserende ketels. Hoe komt dat? Ze recupereren de warmte uit de rookgassen om het cv-water voor te verwarmen. Het warme cv-water wordt vervolgens via een gesloten watercircuit naar de radiatoren / vloerverwarming gestuurd om deze op te warmen.
Prijs: een mazoutketel kost gemiddeld € 4.850 (incl. btw en plaatsing). Voor een complete cv-installatie (incl. verwarmingselementen en leidingen) mag je voor een gemiddelde woning rekenen op € 11.000 à € 16.000. Vrijblijvende prijzen van erkende cv-installateurs kan je hier aanvragen.

 

 

Elektriciteit

Elektriciteit is duur, zeker als je het vergelijkt met mazout of aardgas. Om die reden kiezen nog weinig mensen voor een elektrische cv-ketel. Een elektrische ketel wordt enkel interessant als je naast lage temperatuurverwarming en extra isolatie ook een hernieuwbare energiebron zoals zonnepanelen in huis haalt. De ketel kan dan de elektriciteit gebruiken die door de zonnepanelen opgewekt wordt.

 

Alternatief voor elektrische cv-ketels: warmtepomp

Veel energiezuiniger dan elektrische ketels zijn warmtepompen. Deze zetten energie uit het grondwater, de bodem of de lucht om in warmte die gebruikt wordt voor de verwarming of het opwarmen van sanitair water. Voor hun werking gebruiken warmtepompen elektriciteit. Daarom wordt meestal ook de combinatie met zonnepanelen aangeraden. De elektriciteit die nodig is om de warmtepomp te laten werken, wordt zo op een groene manier opgewekt.

 • Type warmtepompen: warmtepompen halen hun energie uit de lucht (lucht-water WP), grond (grond-water WP) of het grondwater (water-water Wp) en geven warm water af dat gebruikt wordt om sanitair water of verwarmingstoestellen op lage temperatuur te verwarmen.
Prijs: een warmtepomp kost gemiddeld € 8.000 à 15.000 (incl. btw en plaatsing). Voor een complete installatie (incl. leidingen en verwarmingselementen) mag je voor een gemiddelde woning rekenen op € 13.000 à € 23.000. Vrijblijvende prijzen van erkende installateurs kan je hier aanvragen.

 

 

Biomassa of pellets

In plaats van fossiele brandstof kan ook biobrandstof (vb. houtpellets, houtsnippers of houtblokken) gebruikt worden als energiebron voor verwarming. Dit verwarmingssysteem haalt een hoog rendement en is ecologisch verantwoord. Het nadeel is dan weer de hogere investeringskost en dat je een opslagruimte voor de pellets, houtsnippers, … moet voorzien.

 • Type ketels: pelletketels die verwarmen op pellets komen het vaakst voor. Daarnaast bestaan er ook biomassaketels die verwarmen op houtblokken of houtsnippers. Deze cv-ketels op biobrandstof werken op volledig dezelfde manier als ketels op mazout of aardgas. Je kan dus eenvoudig de bestaande ketel vervangen door een biomassaketel zonder de leidingen aan te passen.
Prijs: een biomassaketel kost gemiddeld € 10.000 à 15.000 (incl. btw en plaatsing). Een complete cv-installatie (incl. verwarmingselementen en leidingen) kost ongeveer € 15.000 à € 23.000 voor een gemiddelde woning. Vrijblijvende prijzen van erkende cv-installateurs kan je hier aanvragen.

 

 

2. Verwarmingselementen kiezen

De geproduceerde warmte moet natuurlijk ook over de woning verspreid worden. Dat gebeurt met behulp van de verwarmingselementen. De meest voorkomende verwarmingselementen zijn radiatoren, convectoren en wand- of vloerverwarming:

 

Radiatoren

centrale verwarming plaatsen renovatie

Belangrijkste eigenschappen van radiatoren:

 • Geven relatief snel warmte af.
 • Verspreiden stralingswarmte (voorwerpen, mensen, oppervlakken worden opgewarmd). Dat voelt aangenamer dan convectiewarmte.
Prijs: voor radiatoren variëren de prijzen van gemiddeld € 75 tot 500 (incl. btw). Dat komt omdat de prijs afhankelijk is van veel verschillende factoren zoals het merk, het gekozen model, … Ontvang prijzen op maat van jouw project via de offertepagina.

 

 

Convectoren

renovatie verwarming

Belangrijkste eigenschappen van convectoren:

 • Geven snel warmte af, maar de temperatuur kan ook snel dalen.
 • Verspreiden convectiewarmte (de lucht wordt opgewarmd). Dat voelt minder aangenaam dan stralingswarmte.
 • Vereisen een hoge watertemperatuur. Daardoor zijn ze minder interessant i.c.m. een warmtepomp of condensatieketel (deze werken op lage temperatuur).
 • Mogelijk in 2 uitvoeringen: muurconvectoren (hangen aan de muur) en ingebouwde convectoren (ingebouwd in bvb. de vloer, er is enkel een rooster zichtbaar).
Prijs: voor convectoren variëren de prijzen van gemiddeld € 275 tot 1.000 (incl. btw). Dat komt omdat de prijs afhankelijk is van veel verschillende factoren zoals het merk, het gekozen model, … Ontvang prijzen op maat van jouw project via de offertepagina.

 

 

Wand- of vloerverwarming

vloerverwarming renovatie

Belangrijkste eigenschappen van wandverwarming of vloerverwarming:

 • Warmt de woning minder snel op.
 • Zorgt voor gelijkmatige warmteverdeling.
 • Geeft stralingswarmte (voorwerpen, mensen, oppervlakken worden opgewarmd) af. Dat voelt aangenamer dan convectiewarmte.
 • Werkt op lage temperatuur. Daardoor is het ideaal bij goed geïsoleerde woningen en i.c.m. een warmtepomp of condensatieketel.
 • Onzichtbaar.
Prijs: vloerverwarming kost gemiddeld € 45 à 65 per m² (incl. btw en plaatsing). Wandverwarming is iets duurder, gemiddeld € 100 per m² (incl. btw en plaatsing). Ontvang prijzen op maat van jouw project via de offertepagina.

 

 

CONCLUSIE: vraag raad aan een erkende cv-installateur

Welk verwarmingssysteem en welke verwarmingselementen het meest aangewezen zijn voor jouw situatie is afhankelijk van verschillende factoren zoals je budget en wensen, de beschikbare energiebronnen en eigenschappen van het gebouw.

Je doet er daarom goed aan om min. 2 erkende cv-installateurs te laten langskomen. Zo kunnen ze de situatie inschatten en een berekening en offerte maken voor de volgens hun beste oplossing. Liggen de voorstellen van de verschillende vakmannen in dezelfde lijn, dan weet je dat je in de goede richting zit. Zo niet, dan kan je altijd nog een andere installateur laten langskomen.

Een cv-installatie kost veel geld en moet lang meegaan. Je hebt er dus alle belang bij om meteen de juiste keuze te maken! Prijzen en voorstellen aanvragen bij erkende cv-installateurs actief in jouw regio kan je vrijblijvend doen via onze offerteservice.

 

 

 

OPTIE 2: Bestaande verwarmingsinstallatie aanpassen

Heb je minder ingrijpende plannen dan een volledig nieuwe verwarmingsinstallatie te plaatsen? Dan kan je jouw bestaande verwarmingsinstallatie ook gewoon aanpassen. Daarbij kan je de verwarmingsketel en/of de verwarmingselementen vervangen:

1. Verwarmingsketel vervangen
2. Verwarmingselementen vervangen

 

1. Verwarmingsketel vervangen

Een CV-ketel gaat gemiddeld 15 jaar of langer mee. Hoe ouder de ketel, hoe lager het rendement en hoe hoger het verbruik. Ook het warmtecomfort zal dalen en het risico op defecten zal toenemen. Is je ketel dus ouder dan 10 à 15 jaar, dan laat je hem beter vervangen door een nieuw exemplaar. De meest voor de hand liggende oplossingen zijn:

 • Condensatieketel op aardgas of mazout
 • Hybride warmtepomp: dat is een combinatie van een condensatieketel op aardgas of mazout met een warmtepomp. Op momenten dat de warmtepomp niet kan voldoen aan de warmtevraag springt de condensatieketel bij.

 

2. Verwarmingselementen vervangen

Vervang je jouw oude ketel door een condensatieketel of hybride warmtepomp, hou er dan rekening mee dat deze verwarmingssystemen werken op lage temperatuur. De kans bestaat dus dat je ook de verwarmingselementen zal moeten aanpassen om hieraan te voldoen. Verwarmingselementen die je kan combineren met installaties die werken op lage temperatuur:

 • Radiatoren: overgedimensioneerde radiatoren, of lagetemperatuurradiatoren, kan je perfect combineren met een hybride systeem of condensatieketel.
 • Convectoren: klassieke convectoren werken op hoge temperatuur en leveren geen optimaal rendement i.c.m. een hybride systeem of condensatieketel. De nieuwe generatie convectoren (LT-convectoren) hebben geen hoge temperaturen nodig en zijn wel geschikt. Een voorwaarde is wel dat je woning goed geïsoleerd is.
 • Vloerverwarming: vloerverwarming i.c.m. een hybride systeem of condensatieketel is de ideale oplossing. Vloerverwarming heeft namelijk maar water van 45°C nodig.

 

Prijs: Reken voor een nieuwe ketel op een prijs tussen € 1.500 en 4.000 euro (incl. btw en plaatsing). Een compleet nieuwe installatie kost tussen de € 7.500 en 12.500 voor een gemiddelde woning. Let op, dit is slechts een richtlijn. Hoeveel je effectief betaalt om je bestaande verwarmingsinstallatie aan te passen hangt sterk af van wat je wil. Vrijblijvende voorstellen en prijzen van erkende cv-installateurs kan je hier aanvragen.

 

 

CONCLUSIE: vraag raad aan een erkende cv-installateur

Op welke manier je jouw bestaande verwarmingsinstallatie best aanpast is afhankelijk van verschillende factoren zoals de huidige situatie, het budget, de isolatiewaarde van het huis, …

Je doet er daarom goed aan om min. 2 erkende cv-installateurs te laten langskomen. Zo kunnen ze de situatie inschatten en een berekening en offerte maken voor de volgens hun beste oplossing. Liggen de voorstellen van de verschillende vakmannen in dezelfde lijn, dan weet je dat je in de goede richting zit. Zo niet, dan kan je altijd nog een andere installateur laten langskomen.

Een cv-installatie kost veel geld en moet lang meegaan. Je hebt er dus alle belang bij om meteen de juiste keuze te maken! Prijzen en voorstellen aanvragen bij erkende cv-installateurs actief in jouw regio kan je vrijblijvend doen via onze offerteservice.

 

 

Offertes voor centrale verwarming ontvangen?

Kies voor een erkend installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende installateurs